Podziękowania firmie FORD Store AUTO NOBILE

Dziękujemy firmie FORD za zakup dwóch kompletów stroi meczowych .