Fundacja 1%

Celami fundacji piłkarskiej ZWAR są:

  1. Ochrona i promocja zdrowego i aktywnego trybu życia,
  2. Rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania fizycznego,
  3. Wspieranie rozwoju najnowszych technik szkoleń piłkarskich dzieci i młodzieży,
  4. Wspieranie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
  5. Wspieranie integracji dzieci i młodzieży oraz pomoc w kształtowaniu osobowości młodego piłkarza,
  6. Gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na rzecz klubów sportowych przeznaczonych na popraw standardu klubu oraz sprzęt sportowy,
  7. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Wspomóż Fundację:

Aby przekazać 1% podatku na działalność satutową KS ZWAR należy wypełnić rubrykę „O. Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego” w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 lub PIT-28). W polu „301. Numer KRS” należy wpisać nestępujący numer KRS: 0000197334.

Aby 1% podatku trafił jednak do naszego klubu trzeba również wypełnić rubrykę „P. Informację uzupełniające” wpisując w polu „303, Cel szczegółowy 1%” poniższe dane:
KS ZWAR
ul. Pożaryskiego 10
04-703 Warszawa