Spotkanie z producentem do nowego programu odbędzie się wtorek – podział na roczniki

godzina 17.00 roczniki – 2006/2007 (3) , 2009 (3)

g0dzina 17.30 roczniki – 2007 (1) , 2007 (2)

godzina 18.00 roczniki – 2005 (1) , 2005 (2)

godzina 18.30 roczniki – 2009 (1) , 2009 (2)

godzina 19.00 roczniki – 2008 (1) , 2008 (2)

godzina 19.30 roczniki – 2006 (1) , 2006 (2)