Rodzice dzieci biorących udział w treningach i innych wydarzeniach sportowych wraz ze Szkółką Piłkarską ZWAR , przyjmują do wiadomości że udział dziecka w w/w zajęciach jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie w związku z wydarzeniem oraz transmitowanie , rozpowszechnianie i przekazywanie wizerunku w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym działanie Szkółki Piłkarskiej ZWAR .