Już po raz trzeci na naszym obiekcie  Zarząd Klubu organizuje Wigilię dla Potrzebujących . Dzięki  Sponsorom i Burmistrzowi Dzielnicy Wawer pozyskaliśmy jedzenie i środki na zorganizowanie tak ważnej uroczystości .W tym roku  nasi zawodnicy będą pomagać jako wolontariusze . Zaczynamy kolędą podzielenie się opłatkiem /ciepły posiłek ,ciasta ,herbata ,kawa/ oraz rozdanie jedzenia na wynos. Jak co roku ksiądz Sylwester udziela spowiedzi .